Υπηρεσίες

Ο συνεταιρισμός διαθέτει εγκαταστάσεις ξήρανσης & αποθήκευσης, στο Δοκίμι.

  • Ξηραντήριο πετρελαίου, χωρητικότητας 37 τόνων, και απόδοσης 20 τόνων / ώρα
  • Σιλό υποδοχής - αναμονής χλωρού χωρητικότητας 200 τόνων
  • Τρία σιλό αποθήκευσης ξηρού, συνολικής χωρητικότητας 3500 τόνων
  • Αυτόματη ηλεκτρονική πλάστιγγα ζύγισης 60 τόνων, μήκους 13 μέτρων, όπου εξυπηρετεί εκτός της εσωτερικής διακίνησης, και τις ανάγκες της περιοχής.
  • Σακιαστική μηχανή, κάθε τύπου σάκων, με αυτόματη ζύγιση
  • Αποθήκες κλειστού τύπου, συνολικής επιφάνειας 860τμ.


Ο συνεταιρισμός διοργανώνει κατά καιρούς ημερίδες ενημέρωσης, φιλοξενώντας επαγγελματίες του χώρου όπως:

  • Γεωπόνους - Γεωτεχνικούς
  • Αντιπροσωπίες γεωργικών μηχανημάτων
  • Οικονομολόγους με δράση στην αγροτική οικονομία
με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των μελών του και την εξέλιξη μέσα από τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες. Σχετικά μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από τις ανακοινώσεις του συνεταιρισμού.

Προβληθείτε εδώ